سفارش تبلیغ
اخبار جدید
اخبار جدید
... حبل المتین ...

اللهمَ لاتَخذلنی فیهِ لِتَعرُض مَعصیتِکَ وَلا تَضربنی فیهِ بِسِیاطِ نَقمَتِکَ،و زَحزِحنی فیهِ مِن مُوجِباتِ سَخَطِکَ؛بِمَنِکَ و اَیادیکَ یا مُنتَهی رَغبَةِ الراغِبین

خدایا مرا در این روز  به واسطه ارتکاب عصیانت خوار مساز وبه ضرب تازیانه قهرت کیفر مکن و از موجبات خشم و غضبت دور گردان ، به حق احسان ونعمتهای بیشمار تو به خلق ای منتهای آرزوی مشتاقان

O Allah, on this day, do not let me abase myself by incurring Your disobedience, and do not strike me with the whip of Your punishment, keep me away from the causes of Your anger,by Your kindness and Your power, O the ultimate wish of those who desire.ارسال در تاریخ یکشنبه 90/5/16 به قلم حسین

.:
By Ashoora.ir :.