سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ
... حبل المتین ...

  مکن کاری که بر پا سنگت آیو            جهان با این فراخی تنگت آیو

چو فردا نامه خوانان نامه خوانند           تو را از نامه خواندن ننگت آیو
ارسال در تاریخ شنبه 90/6/12 به قلم حسین

.:
By Ashoora.ir :.