سفارش تبلیغ
تبلیغات در پارسی بلاگ

کودکی که لنگه کفشش را امواج از او گرفته بود ، روی ساحل نوشت :

" دریا دزد است. "

مردی که از دریا ماهی گرفته بود ، روی ساحل نوشت :

" دریا سخاوتمندترین سفره هستی است. "

موج دریا آمد و جملات را با خود محو کرد و این پیام را بجای گذاشت :

" برداشت دیگران در مورد خود را در وسعت خویش حل کنیم. "