سفارش تبلیغ
صبا ویژن
... حبل المتین ...

زمانه زمانه عجیبی است؟
برخی مردمان امام گذشته را عاشقند نه امام حاضر را!
میدانی چرا؟
امام گذشته را هرگونه بخواهند تفسیر می‌کنند
اما امام حاضر را باید فرمان ببرند.
و کوفیان عاشورا را اینگونه رقم زدند...!..!

امام خامنه ای

کلمات کلیدی: امام زمان، امام حسین، امام خامنه ای
ارسال در تاریخ سه شنبه 90/12/23 به قلم محمدحسن

.:
By Ashoora.ir :.